Galerij 21
9675 RN Winschoten
06 55 19 00 93
info@hagenusconsult.nl
www.hagenusconsult.nl

Cultuur en Conflict

Professionele cultuur

Het succes van een bedrijf wordt bepaald door het vakmanschap van de medewerkers. Momenteel vindt een herwaardering plaats van vakmanschap. Medewerkers zoeken weer naar identiteit in het werk en vinden dat in de ontwikkeling van professionaliteit. Leidinggevenden komen tot de ontdekking dat uitsluitend het aansturen van activiteiten en competenties niet voldoende is. Zij zoeken weer naar professionals waarop zij volledig kunnen vertrouwen.

HagenusConsult zorgt dat de organisatie aan de voorwaarden gaat voldoen om een professionele cultuur te bereiken.

Hierbij wordt consequent gewerkt aan het verbinden van het organisatiebelang en het indvidueel belang.
De werkrelaties, de autonomie en de competenties staan centraal in deze ontwikkelingen.
Naast aandacht en betrokkenheid, gaat het vooral om het neerzetten van verwachtingen en de verantwoording daarbinnen.
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en professionele ontwikkeling. Zij laten "persoonlijk leiderschap" zien in hun stijl van werken.

HagenusConsult maakt een koppeling tussen het primaire proces ("core business") en de doelen van de organisatie, opdat de cultuur wordt geprofessionaliseerd.

Conflictcoaching & troubleshooting

Bij geschillen tussen bestuur en directie, raad van toezicht en bestuurder, tussen werkgever en werknemer en/of tussen collega's kunnen impasses ontstaan als partijen zich ingraven in hun posities en standpunten en er uiteindelijk geen communicatie meer plaatsvindt.

HagenusConsult brengt de partijen weer aan tafel. De partijen bespreken daarbij hun belangen en de communicatie daarover en daarin. Het resultaat is helder!