Galerij 21
9675 RN Winschoten
06 55 19 00 93
info@hagenusconsult.nl
www.hagenusconsult.nl

NU HagenusConsult

  • Een reorganisatie vraagt een andere werkwijze en opstelling van medewerkers
  • Er zijn twijfels over de inrichting van de organisatie
  • In de uitvoering van het werk is verbetering wenselijk
  • Het werk dat de medewerkers doen, wordt niet als een vak ervaren (imagoprobleem)
  • De standaard opleidingen passen niet bij de specifieke wensen die er in een organisatie zijn
  • Er is onvoldoende eenduidigheid in de uitvoering van het werk
  • De werkwijze moet worden aangepast aan veranderende omstandigheden
  • Er is onvoldoende betrokkenheid van de medewerkers
  • Er is conflictpotentie

Opdracht: anders verder!